Nederland gaat van het gas af

De meeste woningen in Nederland worden verwarmd met aardgas, een fossiele energiebron met als vervelend bijverschijnsel dat hierbij CO2 vrijkomt waardoor ons klimaat ongewenst verandert. Zo wordt het overal warmer op aarde, stijgt daardoor de zeespiegel en hebben we steeds vaker te maken met extreem weer, met alle schadelijke gevolgen van dien. Door massaal over te stappen op duurzame (hernieuwbare) energie kunnen we de uitstoot van CO2 terugdringen, de zogenaamde ‘energietransitie’. Woningen zullen daarom op termijn allemaal ‘all electric’ worden.
Wat gaat dit voor u betekenen?

De warmtepomp:
duur en ingrijpend!

In dit verband wordt veel gesproken over de warmtepomp, 
die warmte uit de buitenlucht, bodem of grondwater onttrekt
en die gebruikt voor de verwarming van water voor luchtverwarming
en warm tapwater. Een warmtepomp is efficiënt omdat weinig 
elektriciteit wordt gebruikt. 

Er zitten echter ook een aantal belangrijke nadelen aan de warmtepomp. Als eerste zijn er relatief hoge aanschafkosten aan verbonden, daarbij komt nog dat een expert het systeem moet inregelen. Ook neemt het elektriciteitsverbruik met circa. een factor 5 toe t.o.v. de oude aardgassituatie. Aangezien het principe van een warmtepomp is gebaseerd op het verwarmen van lucht werkt het alleen optimaal indien tegelijkertijd zeer goed wordt geïsoleerd, hetgeen eveneens (vaak hoge) kosten met zich mee brengt. Verder is een warmtepomp niet geruisloos, heeft die periodiek onderhoud nodig en past die niet altijd in woningen met een beperkte ruimte. Ook blijken warmtepompsystemen in de praktijk regelmatig te zijn onder gedimensioneerd waardoor de prestaties (soms ver) achterblijven bij de verwachtingen. Tenslotte is het in de praktijk lastig om de hoge initiële kosten van de warmtepompoplossing te financieren.

In dit verband wordt veel gesproken over de warmtepomp, 
die warmte uit de buitenlucht, bodem of grondwater onttrekt
en die gebruikt voor de verwarming van water voor luchtverwarming
en warm tapwater. Een warmtepomp is efficiënt omdat weinig 
elektriciteit wordt gebruikt. 

Er zitten echter ook een aantal belangrijke nadelen aan de warmtepomp. Als eerste zijn er relatief hoge aanschafkosten aan verbonden, daarbij komt nog dat een expert het systeem moet inregelen. Ook neemt het elektriciteitsverbruik met circa. een factor 5 toe t.o.v. de oude aardgassituatie. Aangezien het principe van een warmtepomp is gebaseerd op het verwarmen van lucht werkt het alleen optimaal indien tegelijkertijd zeer goed wordt geïsoleerd, hetgeen eveneens (vaak hoge) kosten met zich mee brengt. Verder is een warmtepomp niet geruisloos, heeft die periodiek onderhoud nodig en past die niet altijd in woningen met een beperkte ruimte. Ook blijken warmtepompsystemen in de praktijk regelmatig te zijn onder gedimensioneerd waardoor de prestaties (soms ver) achterblijven bij de verwachtingen. Tenslotte is het in de praktijk lastig om de hoge initiële kosten van de warmtepompoplossing te financieren.

Infrarood verwarmen:
Een goedkoop en simpel alternatief!

Een goed en beduidend goedkoper alternatief (zowel qua aanschaf als qua gebruikskosten) is elektrische lage temperatuur infraroodverwarming. In tegenstelling tot infraroodpanelen betreft het hier flexibele verwarmingsmatten van slechts een millimeter dik, die worden toegepast in de vloer, wand en/of plafond. Dit systeem kan, in tegenstelling tot warmtepompen, modulair worden opgebouwd (bijvoorbeeld ruimte voor ruimte) waardoor investeringen in deze duurzame verwarmingstechnologie desgewenst over de tijd kunnen worden gespreid. Aangezien met infraroodverwarming geen lucht wordt verwarmd maar personen en voorwerpen in de te verwarmen ruimte direct worden aangestraald, biedt het de gebruiker bovendien een hoger warmtecomfort. Desgewenst kunnen zelfs verschillende temperatuurzones in een en dezelfde ruimte worden gecreëerd (microklimaatzones). Een ander voordeel van deze technologie is, dat het zeer eenvoudig is aan te brengen (plug & play solution), direct onder de vloerafwerking (hout, parket, laminaat, linoleum, pvc, tapijt, keramische tegels, etc.) plaatsen of in de wand opnemen )keramische tegels, stucwerk, gipsplaten, lambrisering, etc)’. Hierdoor ontstaan geen of weinig installatiekosten. De infraroodtechnologie kent overigens een zeer lange levensduur (geen slijtage) en geen onderhoud.

Happy users

Verwarmen met infrarood betekent in de praktijk een besparing op de energierekening van zo’n 15 % of zelfs meer. Ook het gebruiksgemak neemt toe, zo wordt het systeem aangestuurd met een intelligente thermostaat die (per zone) in staat is om het verwarmingspatroon op dagelijkse of wekelijkse basis te programmeren. De innovatieve technologie, gebaseerd op uiterst dunne metalen verwarmingslinten met een amorfe moleculaire structuur, wordt inmiddels veelvuldig toegepast waardoor er al vele referentieprojecten zijn met enthousiaste gebruikers. Heeft u als zakelijke klant of consument interesse in deze technologie, klik hier voor meer info over deze unieke technologie en laat u vrijblijvend informeren.

Wilt u graag meer informatie

Klik op onderstaande knop

of vul onderstaande contact formulier in